Jak rozładować kontener morski?

Jak rozładować kontener morski? Jednym z najczęściej zadawanych pytań dotyczących kontenera morskiego jest to, jak bezpiecznie go rozładować. Rozładunek kontenera morskiego 20 nie jest łatwym zadaniem. Priorytetem osób zaangażowanych w rozładunek przesyłek jest zapewnienie, że wszystko jest bezpieczne. Bezpieczeństwo zależy od wielkości i wagi konstrukcji. Gdy to zostanie ustalone, można skupić się na narzędziach, które należy wykorzystać w procesie rozładunku. Kontenery morskie są najbardziej efektywnym sposobem na wysyłkę produktów na całym świecie, ale są one również dość trudne do załadowania i rozładowania.

O tym warto wiedzieć

Czasami kontenery nie są prawidłowo zaplombowane. Mogą się one otworzyć bez ostrzeżenia. Podczas otwierania kontenera 20ft w celu rozładowania rzeczy, należy upewnić się, że poszczególne osoby zostały ostrzeżone o zerwanych lub luźnych plombach. W przypadku kontenerów z otwartym dnem należy zachować szczególną ostrożność. Aby ułatwić sobie pracę, warto skorzystać z mostu załadunkowego. Aby mieć pewność, że ładunek dotrze na miejsce w stanie nieuszkodzonym, należy go skontrolować przed zwolnieniem mocowań. Warto zaznaczyć, iż rozładunek kontenera morskiego 12m wymaga użycia wielu narzędzi i sprzętu. Jeżeli zostanie on przeprowadzony prawidłowo i z zachowaniem ostrożności, wyładowane przedmioty mogą dotrzeć na miejsce w idealnym stanie, bez żadnych uszkodzeń.

 

Przygotowania do rozładunku

Najpierw należy uzyskać informacje na temat zawartości kontenera 12m. Na tej podstawie należy zorganizować wymagany sprzęt do rozładunku. Do rozładunku kontenera należy wyznaczyć wyłączne miejsce, wolne od zbędnych pojazdów i ludzi. Dla własnego bezpieczeństwa należy założyć odpowiednią odzież, a także wytrzymałe buty i rękawice. Należy zapewnić wystarczające oświetlenie, aby wnętrze kontenera było dobrze widoczne. Jeżeli nie ma możliwości łatwego dostępu do rampy przeładunkowej, należy zastosować gładką pochyłą rampę. W zależności od zawartości i wagi, różne kontenery wymagają różnego sprzętu do rozładunku. Dźwigi i wózki widłowe to powszechnie stosowane narzędzia. Czasami jednak wymagane są również dodatkowe solidne podpory stalowe, aby utrzymać równowagę i uniknąć wywrócenia się ładunku. Kontenery są często fumigowane, aby utrzymać szkodniki z dala od nich. Te środki chemiczne są potencjalnie niebezpieczne dla ludzi. Dlatego też należy pozostawić te kontenery z otwartymi drzwiami na jakiś czas, zanim pozwoli się komukolwiek wejść. Sprawdź, czy pojemnik jest przepełniony, czy nie. Jeśli tak, przymocuj drzwi dodatkowymi paskami, aby zminimalizować wszelkie rozlania. Należy również upewnić się, że najcięższy ładunek znajduje się na dnie kontenera. Zapewni to równowagę. Sprawdź, czy na drzwiach kontenera nie ma uszkodzonych lub poluzowanych uszczelek. Jeżeli są, należy je odpowiednio zawiązać przed przechyleniem kontenera. Nie należy również pozostawiać żadnych przedmiotów na drodze prowadzącej do drzwi. Podczas podróży może się zdarzyć, że niektóre przedmioty znajdujące się wewnątrz kontenera zmieniły swoje położenie, jeżeli nie były odpowiednio zabezpieczone. Dlatego przy otwieraniu drzwi zawsze zachowaj szczególną ostrożność. Otwieraj je na odległość ramienia i natychmiast zrób kilka kroków do tyłu. W ten sposób wyeliminujesz możliwość zranienia kogokolwiek. Jeżeli przedmioty znajdujące się w środku są spięte taśmą, zdejmuj po kolei jedną taśmę. Mogą się tam znajdować przedmioty, które podtrzymują inne przedmioty na górze lub z tyłu. W takim przypadku nie wyjmuj tego elementu bez uprzedniego spięcia innych pasami. Jeśli to możliwe, korzystaj z urządzeń takich jak przenośnik taśmowy lub wózek widłowy.

Skuteczne rozwiązania

Ładunek można przemieszczać wewnątrz kontenera za pomocą wózka paletowego lub ręcznie. Następnie można użyć lekkiego wózka widłowego na poziomie gruntu, aby podnieść lub wyjąć ładunek z kontenera. Wadą tego podejścia jest podwójna obsługa. Każdy element ładunku trzeba przenieść do kontenera, a następnie przenieść ponownie, gdy znajdzie się on w kontenerze. Aby uniknąć podwójnego przeładunku, dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie rampy. Rampy, zwane też rampami podwórzowymi, rampami kontenerowymi, rampami dla wózków widłowych lub przenośnymi dokami, umożliwiają przejechanie lekkim wózkiem widłowym od podłoża do kontenera socjalno-biurowego i wewnątrz niego, podczas gdy kontener pozostaje na podwoziu. Rampy mogą być zamocowane na stałe (rampa stacjonarna). Można też użyć rampy mobilnej i przemieszczać ją po terenie zakładu, aby przetwarzać kontenery w różnych miejscach. Dwa powszechne zarzuty dotyczące ramp kontenerowych to fakt, że zajmują one cenną przestrzeń i mogą być niebezpieczne dla wózków widłowych, które jeżdżą po nich w górę i w dół. Jeśli jesteś spedytorem i chcesz uniknąć kosztów wynajmu żurawia, warto rozważyć zakup sprzętu do obsługi kontenerów na miejscu. Od ciężkich wózków widłowych, poprzez ładowarki, masz do wyboru wiele maszyn i marek. Dzięki temu sprzętowi możesz podnosić gotowe kontenery biurowe na podwoziach i z podwozi, a także przenosić i potencjalnie układać kontenery na terenie zakładu. Przemieszczanie kontenerów jest szybkie, a do obsługi sprzętu potrzebny jest tylko jeden przeszkolony pracownik.