Jak zdobyć środki unijne na rozpoczęcie działalności

Jak zdobyć środki unijne na rozpoczęcie działalności – są one kierowane w stosunku do młodych przedsiębiorców, którzy dopiero planują założenia swojej działalności gospodarczej są ogólnodostępne i korzysta z nich bardzo duże grono osób. Dzięki takim finansowaniom można zacząć spełniać swoje marzenia odnośnie posiadania własnego biznesu, jak również można zacząć generować o wiele większe dochody. Dlatego też chcielibyśmy przekazać Państwu informację odnośnie tego, jak można zdobyć środki unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

Zalety i wady związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zaletami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej są: możliwość szybkiej wzbogacenia się, możliwość pracy w nienormowanym przedziale czasowym, możliwość robienia tego co się lubi, jak również uzyskanie dużej satysfakcji z tego, że osiągnęło się swój cel, jakim było założenie własnego biznesu. Natomiast do wad należy zakwalifikować takie aspekty jak: potrzeba kontrolowania spraw związanych z księgowością, jak również potrzeba monitorowania bieżących zmian w przepisach prawnych odnoszących się do rodzaju prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. 

Pożyczka na start – kluczowe informację, o których powinieneś wiedzieć!

Pożyczka unijna na start jest w szczególności kierowana w stosunku do osób, które zamierzają dopiero podjąć się prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a takich osób w naszym kraju nie brakuje. Pożyczkę na start scharakteryzować można w szczególności w taki sposób, iż daje dużą sposobność młodym, jak również nowym przedsiębiorcom realizowania się pod względem zawodowym, jak i spełniania marzeń związanych z prowadzeniem własnej firmy.

Trzeba pamiętać, iż z  takiej formy pomocy każdego roku korzysta coraz większe grono zadowolonych osób. Dlatego dzięki temu mogą przyczyniać się do zatrudniania innych osób bezrobotnych, a w związku z tym znacząco niwelować bezrobocie na polskim rynku pracy. Pożyczka dla firm na start jest to projekt przygotowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. 

Pożyczka na start odznacza się również tym, że posiada bardzo niskie oprocentowanie. Otóż, oprocentowanie pożyczki dla przedsiębiorców, jaką jest mikro pożyczka unijna posiada oprocentowanie zaledwie wynoszące 0,25 procent. Oprócz tego, każda osoba, które zdecyduje się na założenie takiego wniosku w celu otrzymanie tej pożyczki może mieć pewność, że nie będzie zmuszony do ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów związanych na przykład z opłatą amortyzacyjną, bądź wkładem własnym. Jest więc to rozwiązanie odpowiednie dla wszystkich tych osób, które nie posiadają odpowiednio wysokiego zaplecza finansowego na założenie własnej firmy, ale chcą spełniać swoje marzenia i w końcu zacząć pracować na swój własny rachunek.

Pożyczkę tę mogą otrzymać osoby, które ukończyły 30. rok życia, ale innym warunkiem, jaki trzeba spełnić to, to aby nie być osobą karaną. Bowiem takie osoby, które były karane w przeszłości nie mają szans na otrzymanie takiej pomocy finansowej na założenie działalności gospodarczej. Natomiast musimy mieć też w szczególności na uwadze to, że lista osób oczekujących na tę pożyczkę jest dość długa. Tak więc wszystko  podmioty, które są odpowiedzialne za jej przyznawanie w odpowiedni sposób analizują każde zgłoszenie. Trzeba tutaj wspomnieć przede wszystkim, że rolą tych podmiotów jest w szczególności rzetelna analiza obecnej sytuacji materialnej potencjalnego pożyczkobiorcy, ale także pozostałe istotne kwestie związane z udzielaniem takiej pomocy finansowej osobom chcącym prowadzić własny biznes.

Pozostałe informacje odnoszące się do warunków Pożyczki na start

Jeśli chodzi o aspekt związany z pozostałymi informacjami odnoszącymi się do warunków Pożyczki na start to są nimi w szczególności takie elementy jak: możliwość spłaty zobowiązania nawet w ciągu 7 lat, możliwość skorzystania z karencji w spłacie zobowiązania nawet do dwunastu miesięcy. 

Sprawdź koniecznie:

Na czym polega dofinansowanie na działalność gospodarczą z Lokalnych Grup Działania?

Dofinansowanie na prowadzenie działalności gospodarczej z Lokalnych Grup Działania charakteryzuje się przede wszystkim, że polega na tym, iż z takiej pomocy mogą skorzystać jedynie osoby, które są zainteresowane prowadzeniem działalności gospodarczej na wsi, bądź obszar mniejszej gminy miejskiej. Ogłoszenia Lokalnych Grup Działania można poszukać na stronie różnych Urzędów Marszałkowskich  i tam również należy kierować wnioski o przyznanie takiego finansowania na założenie własnej działalności gospodarczej. Warto również zaznaczyć, iż cała procedura przyznawania takiej formy finansowania trwa nie dłużej niż osiem miesięcy. Aczkolwiek w większości przypadków czas ten jest skrócony do jedynych sześciu miesięcy. Dofinansowanie takie jest płatne w ratach. Oprócz tego trzeba jest zaznaczyć, iż Lokalne Grupy Działania funkcjonują na terenie całej Polski i są bardzo dostępne dla społeczeństwa. Jednym z wymogów, które trzeba spełnić, aby dostać taką formę finansowania jest to, aby osoba biorąca taką pomoc zrealizowała minimum 30 procent zakładanego z biznesplanie przychodu za pierwszy rok prowadzenia swojej działalności.